Centrální sterilizace

Provádíme montáž zařízení na přípravu medicinální páry pro sterilizaci a zvlhčování klimatizace.

Příslušná norma ČSN EN 285 nezohledňuje rozdíl mezi napájecí vodou pro přímou centrální sterilizaci a upravenou vodou pro výrobu medicinální páry, která se používá pro zásobení přístrojů centrální sterilizace, nebo zvlhčovacích jednotek klimatizace.

Zásadní pro hodnocení kvality medicinální páry, která takto vstupuje do přístrojů centrální sterilizace a zvlhčovačů klimatizace je kvalita kondenzátu, kde je limit 2 uS/cm. Médiem pro kontrolu kvality procesu je tedy v takovém případě kondenzát, nikoliv vstupní napájecí voda.

Úpravny vody pro přípravu medicinální páry pro centrální sterilizaci a klimatizaci mají v praxi dvě zásadní kapacitní verze. Je to řada GORO MID 50 – 100 a potom výkonově vyšší složené jednotky.

Kompletní úpravna se skládá z příslušných bloků, které jsou nutné pro automatizovaný provoz s minimálním dohledem personálu. Jedinou vyžadovanou činností je kontrola stavu tabletové soli ve změkčovači.

  

Produkty