Komerční úpravny vody

Naše společnost se specializuje na výrobu reverzních osmóz od výkonu 4 až do 2000 l/hod. a na technologii Elektrodeionizace (EDI) od výkonu 30 až do 5000 l/hod. Technologie Elektrodeionizace je náhrada směsných iontoměničů, které jsou jako dočišťovací modul za reverzní osmózou. Reverzní osmóza je vhodná v provozech, kde je denní spotřeba nad 20 litrů vody. Pro vyrobení menšího množství vody je ekonomičtější, úspornější a levnější varianta s použitím směsných iontoměničů mixbed (DEMI). Za reverzní osmózu s výkonem 30 litrů za hodinu a vyšším je vhodná varianta s použitím elektrodeionizace (EDI). Takto zvolená technologie dosahuje velkých finančních úspor oproti běžným úpravnám používající iontoměniče.

   

Příklady použití:

ZDRAVOTNICTVÍ

 • Nemocnice
 • Stomatologie, filtrace
 • Změkčení vody
 • Malé laboratoře, endoskopie, voda pro malé autoklávy a sterilizátory, umývárny
 • Laboratoře klinické biochemie, OKB, hematologie, OKBH, imunologie, OKBHI, příprava napájecí vody pro sterilizaci a zásobení myček podle EN 285, CS, operační sály, CS OS, napájecí voda pro přípravu mediciální páry
 • Doplňování purifikované vody do řady dalších přístrojů
 • Lékárny podle předpisu ČL 2009
 • Voda pro biotechnologii
 • Voda pro farmacii
 • Voda pro kosmetiku

   

PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

 • Čištěná voda specifických požadavků pro laboratoře
 • Voda pro testovací a klimatické komory, zkušebny materiálů
 • Deionizovaná voda pro doplňování akumulátorů, manipulační technika
 • Doplňování chladicích soustav
 • Napájecí voda pro přípravu technologické i čisté páry
 • Napájení zvlhčovačů klimatizace, doplňování topných a chladicích systémů
 • Výroba kvalifikované chemie, ředění chemických přípravků
 • Čištěná voda požadované kvality do výroby kosmetických přípravků