Komplet pro zásobení úpravny vody

Komplet pro zásobení úpravny vody

Při nedostatečném tlaku vstupní surové vody. Vhodné pro zásobení konečných spotřebičů pod tlakem.

Čerpadlo s příslušenstvím je instalováno na speciálním nosníku, nebo vestavěno do konstrukce se zásobníkem. Záleží na typu dodávky. Komplet se dá také použít pro zásobení koncového spotřebiče pod stálým tlakem. Možnost vestavby z široké nabídky zásobníků vody (100 až 1000 litrů) a akumulačních nádrží (20 až 200 litrů).