Odstranění legionelly

Legionella je rod patogenních bakterií čeledi Legionellaceae způsobující tzv. nemoc legionářů či mírnější pontiackou horečku. Nejvíce infekcí způsobuje druh Legionella pneumophila, která postihuje především dýchací cesty. Legionella se obykle vyskytuje a množí v úsadách teplovodních potrubích, boilerech a klimatizacích. K nákaze dochází téměř výhradně vdechnutím infikovaného aerosolu do plic.

Legionelly můžeme běžně najít ve vodním prostředí, v půdě a v systémech, které pro svou funkci používají vodu. Nejčastěji se množí v klimatizačních zařízeních, vzduchotechnice a v potrubních systémech s nedostatečnou cirkulací vody, která umožňuje růst biofilmům.

Možnosti eliminace legionelly jsou zejména termická dezinfekce, chemická dezinfekce a dezinfekce ÚV zářením.

Naše společnost se specializuje na dezinfekci ÚV zářením. UV záření používané pro dezinfekci vody, které má vlnovou délku v rozsahu 100 – 400 nm, využívá k rozkladu látek metody fotochemických reakcí. UV záření ničí DNA organismů, které jsou obsaženy ve vodě. Zářením se tyto bakterie deaktivují a je narušena jejich celková struktura.

Výhodou dezinfence UV zářením je, že netvoří vedlejší produkty jako chlór, není ovlivněno teplotou ani turbiditou (zákal), nemění vlastnosti vody, neškodí materiálům rozvodů a snadno se instaluje.

  • Limit Legionell pro zdravotnická pracoviště s pacienty se sníženou imunitou – 0 KTJ (Legionell) / 100 ml
  • Limit Legionell pro nemocnice a ubytovací zařízení – 100 KTJ (Legionell) / 100 ml

Odstranění legionell pomocí chloroxidu

Chlordioxid se rozmohl v 90-tých letech minulého století a stále častěji se používá místo chlóru. Lze ho dávkovat do studené i teplé vody. ClO2 vykazuje též prodloužený reziduální účinek, což neplatí v případě chlóru, ozonu, termodezinfekce či u UV záření. Chlordioxid proniká i do biofilmů a do odlehlých částí systému. Velkou výhodou je, že při jeho použití nevznikají vedlejší produkty chlóru. Účinnost chlordioxidu nezávisí na pH, odstraňuje inkrusty v rozvodech, je vysoce účinný proti různým typům mikroorganismů i při velmi nízkých koncentracích (kolem 0,2 mg/l).

Chlordioxid se obvykle vyrábí v místě spotřeby generátory chlordioxidu, které látku v přesně stanoveném množství rovnou dávkují do vody.

Podmínkou pro přesné dávkování chlordioxidu do vody je vybudování cirkulační smyčky se zásobní nádrží. Voda je tak neustále v pohybu a je zajištěna její nepřetržitá kontrola senzory. Pokud-li dojde ke snížení koncentrace účinné látky rozložením nebo namícháním čistou vodou, dávkovací čerpadlo dodá potřebné množství dezinfekce do smyčky.

Produkty