Představení společnosti GORO, spol. s r.o.

Historie

Historie společnosti GORO, spol. s r.o. se píše od listopadu 1991. Stavíme na našem dlouhodobém, více než 20letém nepřetržitém působení na českém a slovenském trhu. Společnost je čistě soukromou, svou činností a finančním zajištěním naprosto nezávislou společností. Během roku 2021 se firma přestěhovala do nových prostor na adrese Chrášťany 50, 282 01 u Českého Brodu, kde nyní probíhá veškerá výroba.

 

Goro provozovnaGoro firmaGora prodejnaGoro sklad

  

Dlouholeté zkušenosti s výrobou a servisem

Zpočátku své existence společnost nabízela a dodávala menší typy reverzních osmóz o výkonu od 4 do 20 litrů za hodinu pro laboratorní účely. Z důvodu potřeby nahradit zastaralé a provozně nevyhovující elektrodestilační přístroje novými a ekonomickými technologiemi, se společnost začala specializovat na výrobu větších zařízení na úpravu vody. Z hlediska provozu a možnosti automatizace, včetně měření, byla reverzní osmóza ideální technickou a ekonomickou náhradou pro zmíněná zařízení a provozy. Od této chvíle se postupně zvyšoval zájem o naše výrobky a rozšiřoval se okruh využití. Proto jsme využili příležitosti a našimi novými zákazníky se staly nemocnice, školní zařízení, laboratoře, lékárny, průmyslové a chemické provozy. Některé změny sestav úpraven jsou vyvolány vlivem nových norem a předpisů. Za dobu činnosti našeho podnikání se některé normy častokrát zpřísnily, což vyvolalo reakci na úpravy a doplnění našich systémů. V současnosti se specializujeme na segment trhu s úpravnami reverzní osmózy (RO) a stanicemi Elektrodeionizace (EDI) o výkonech až 5 000 litrů za hodinu.

Zásadní důraz přikládá naše společnost dokonalému provoznímu a servisnímu zabezpečení všech dodaných úpraven vody. Veškeré údaje o parametrech, data o provedených kontrolách a zásazích, jsou zaneseny ve speciálním programu firmy. Provozní zabezpečení ale předpokládá i součinnost uživatele, od kterého očekáváme smlouvu o provozním zabezpečení. Smlouva obsahuje uživatelsky výhodné podmínky a zvyšuje záruky na provoz úpraven vody. Obnovení provozu v případě problému je otázkou času přípravy a dojezdu technika na opravu. Většina úpraven má zabezpečen přechod na náhradní provoz do příjezdu servisního technika naší společnosti.

  

Poslání firmy

Posláním společnosti GORO, spol. s r.o. je nabídnout našim zákazníkům kvalitní zařízení a služby, které odpovídají dnešním požadavkům. Stavíme na atributech jako je stabilita, odbornost, efektivnost, klientský přístup a přátelské ceny. Chceme být silným partnerem pro všechny naše zákazníky. Klademe důraz na každého zákazníka a jeho požadavky řešíme individuálním přístupem.

  

Inovace

Naše společnost se neustále snaží inovovat, zlepšovat a přicházet s novými službami. Týká se to jak vlastní výroby zařízení na úpravu vody, tak i servisního zabezpečení.

  

Odpovědné chování

Klademe velký důraz na profesionální a odpovědné chování všech zaměstnanců. Naši zkušení servisní technici jsou řádně proškoleni a mají zkoušku podle § 14 vyhlášky ČÚBT číslo 50/1978 sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, protože jsou naše úpravny posuzovány jako elektrické zařízení.

Společnost GORO, spol. s r.o. pracuje v režimu certifikace ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485. Zákroky pravidelného servisního zabezpečení jsou automaticky zaznamenány ve firmě a uživatelům na vyžádání zaslán protokol o provozním zabezpečení. Provádíme také PBTK, což jsou pravidelné bezpečnostně-technické prohlídky úpraven vody. Veškeré dodávky mají vystavené „Prohlášení o shodě“ a certifikáty o kvalitě upravené vody vystavené ITC a ZÚ.