Odstranění dusičnanů

jh

100% odstranění dusičnanů, nízké náklady na provoz, energetická úspora, nezávislost na pH vstupní vody.

   

Princip fungování:

Úpravna funguje na principu katalytické výměny iontů, bez závislosti na pH vstupní vody. Po upravení určitého množství vody je potřeba filtrační náplň obnovit. Regenerace náplně se provádí tabletovou regenerační solí a nevyžaduje vysoký průtok vody ani velké množství soli, což úpravny ekonomicky řadí před ostatní podobné produkty. Celkově pak toto kombinované řešení úpravy vody přináší dvou až třínásobnou úsporu nákladů oproti konvenčním odděleným úpravám.

   

Co jsou dusičnany:

Dusičnany svou přeměnou na toxické dusitany škodí dospělým a zejména dětem. Zdravotní nebezpečí dusičnanů (NO3-) vyplývá z možnosti jejich bakteriální redukce v zažívacím traktu člověka na toxické dusitany (NO2-). V případě tzv. dusičnanové alimentární methemoglobinaemie (DAM) kojenců dochází k tomu, že dusitany reagují s krevním barvivem hemoglobinem na methemoglobin, který není schopen přenášet kyslík. Limitní hodnota: pro kojeneckou vodu do 15mg/l. a pro dospělé je do 50 mg/l. Převařením vody se dusičnany z vody neodstraní.

   

Odstranění dusičnanů:

Dusičnany se z vody nejčastěji odstraňují iontovou výměnou dusičnanu za chlorid. Tento druh úpravy lze použít při obsahu do cca 100–120 mg/l dusičnanů. Při vyšším obsahu je nejvhodnější odstranění pomocí reverzní osmózy ta je schopná snížit obsah dusičnanů z 450mg/l na hodnotu 50mg/l. Hodnoty cca 140 mg/l na hodnotu 15mg/l to znamená na kojeneckou vodu.

   

 • Digitální automatický objemový řídící ventil (v době regenerace propouští vstupní vodu)
 • Průtok: 2,5 m3/h
 • Objem média: 25 litrů
 • Výměnná kapacita: 55m3xN/regenerace
 • Vstupní tlak: 2,5 až 6 bar
 • Teplota: 4 až 35 C
 • Napětí: 230V/50Hz
 • Příkon: 5W
 • Připojení: 3/4" nebo 1"
 • Odpad: 1/2" (hadice)
 • Rozměry v mm: v 1150 x š 400 x h 500