Odstranění železa a manganu

jh

100% odstranění železa a manganu, nízké náklady na provoz, změkčení vody a odstranění tvrdosti, odstranění zápachu, energetická úspora, nezávislost na pH vstupní vody. Železitá voda má zásadní vliv na vlastnosti vody. Jedná se především o fleky a načervenalou barvu vody, úsady v potrubích a v ohřívačích vody (vliv na tvorbu bakterií), barvení prádla, nahořklou chuť vody.

Základní charakteristika:

Úpravna vody MŽ-70 je nejmenší ze série multifunkčních úpravny vody se širokým spektrem filtrovaných látek. Voda upravená přes úpravnu vody MŽ-70 je změkčená, zbavená železa, mangan a amoniaku. Zároveň dochází ke korekci zápachu.

Princip fungování:

Úpravna funguje na principu katalytické výměny iontů, bez závislosti na pH vstupní vody. Po upravení určitého množství vody je potřeba filtrační náplň obnovit. Regenerace náplně se provádí tabletovou regenerační solí a nevyžaduje vysoký průtok vody ani velké množství soli, což úpravny ekonomicky řadí před ostatní podobné produkty. Celkově pak toto kombinované řešení úpravy vody přináší dvou až třínásobnou úsporu nákladů oproti konvenčním odděleným úpravám.

 • Digitální automatický objemový řídící ventil (v době regenerace propouští vstupní vodu)
 • Průtok: 2,5 m3/h
 • Objem média: 25 litrů
 • Výměnná kapacita: 55m3xN/regenerace
 • Vstupní tlak: 2,5 až 6 bar
 • Teplota: 4 až 35 C
 • Napětí: 230V/50Hz
 • Příkon: 5W
 • Připojení: 3/4" nebo 1"
 • Odpad: 1/2" (hadice)
 • Rozměry v mm: v 1150 x š 400 x h 500