OKBHI a medicinální pára

Laboratoře klinické biochemie, hematologie a imunologie vyžadují čištěnou vodu v kvalitě ČSN ISO 3696 typ 2 se specifickou vodivostí pod 1 uS/cm. Jiné vyjádření : NCCLS Type II DI, < 10 CFU/ml, Měrný odpor 1 Megaohm-cm minimum, Maximum silikátů = 0.1 mg/l

Podle velikosti laboratoře a přístrojového vybavení se liší úpravny vody. Laboratoř může být vybavena malou reverzní osmózou typu AQUA 65 Komplet, přes typ MID 30, 50 a 100 Komplet, až po největší používaný komplet MID 150 1F a 300 3F Komplet. Malé úpravny jsou užívány pro menší typy analyzátorů, transport upravené vody může být gravitační, nebo čerpadlem. Velká pracoviště se spotřebou až 200 l / hod jsou zásobena tlakově a přípojky vybaveny koncovými mikrofiltry 0,2 um a případně i redukčními ventily.

  

 

Produkty