Umývárny a endoskopie

Úprava vody pro soubor sterilizátorů a desinfektorů ( myček ). Kvalita vody podle ČSN EN 285 – napájecí voda pro sterilizátory se specifickou vodivostí pod 15 uS/cm. Úprava vody je centrální a tlakový rozvod k jednotlivým přístrojům pomocí stavbou zhotovených rozvodů z materiálu plast. U menších pracovišť je možné propojení úpravny s přístroji pomocí plastového potrubí po povrchu, nebo tlakovými hadicemi.

Složení úpravny vody je závislé na kvalitě zdroje pitné vody, zejména celkové tvrdosti a množství rozpuštěných látek. Pokud kvalita zdroje neumožňuje jednoduché použití RO, je nutné použít za reverzní osmózou další stupeň. Důvodem je snížení výsledné specifické vodivosti, aby byla splněna norma ČSN EN 285.

Pro zásobení pouze desinfektorů ( myček ) platí dosud hodnota maximální přípustné specifické vodivosti 15 uS/cm.

  

  

 

Produkty