Vliv estrogenů na zdroje pitné vody, zdraví obyvatel a účinné odstranění filtrací

Podle údajů z gynekologických ordinací užívala v roce 2011 hormonální antikoncepci více než polovina českých žen v plodném věku od 15 do 49 let.

Účinná látka etinylestradiol (typ estrogenu) se z hormonální antikoncepce skrz moč a odpadní vody dostává do vodních toků a postupně i do zdrojů pitné vody. Kvůli stále vyššímu počtu žen, které užívají hormonální antikoncepci se dá očekávat, že obsah těchto látek se bude dál zvyšovat a kvalita vody zhoršovat. Tyto hormony působí na živočichy jako endokrinní disruptory - tedy látky, měnící hormonální nastavení organismů různých živočišných druhů. Jde především o ženský hormon estrogen, ať už přírodní nebo umělý.

Kvůli němu se už někteří rybí samci mění v hermafrodity a totéž se objevuje u ledních medvědů a dalších živočišných druhů. Určité náznaky existují už i u lidí - celkově se rodí méně chlapců než dřív, a když dospějí, ještě ke všemu mají stále častěji problémy s plodností a početím. Zamezením příjmu hormonů z pitné vody by mohli mít mladé páry vyšší šanci na zplození potomka.

Už od 90. let řada vědců upozorňovala, že estrogeny v životním prostředí se mohou stát vnějšími činiteli některých chorob, např. rakoviny varlat a prsu. Podle všeho působí i neurologické problémy. Podle studie Torontské univerzity může u mužů zvyšovat riziko rakoviny prostaty.

Na tato zjištění zareagovala Evropská unie návrhem zapracovaným do rámcové směrnice o vodě na vylepšení čističek odpadních vod tak, aby nově odstraňovaly hormony a jim podobné látky. Jenže toto plošné čištění odpadních vod je natolik nákladné, že nemůžeme v příštích letech očekávat skutečnou nápravu. Zatím jako nejrozumnějším řešením se jeví zařazení filtrace vody již při stavbě případně rekonstrukci domu/bytu. Ani dodatečné přidání filtrace však není větší problém, vyžaduje jen rozbočení potrubí, zpravidla přímo za vodovodní přípojkou a včlenění filtrační jednotky. Filtrováním vody neodstraníte jen hormony, ale také většinu mechanických nečistot. Případně je možné zařadit i změkčovač. Tím můžete zastavit jak usazování vodního kamene v potrubí a spotřebičích, tak i zamezit vstupu manganu, železa nebo dusičnanů do pitné vody. Jde tedy o investici s určitou návratností právě kvůli prodloužení životnosti zařízení a hlavně to prospěje Vašemu zdraví.